Ngā Ringahautū – Staff 2022-02-18T15:33:40+00:00

Ngā Ringahautū – Staff

Ko te manu e kai ana it e miro, nōna te ngahere. Ko te manu e kai ana i te mātauranga, nōna te ao

Ngā Pouako – Teachers

Whaea Roberta Kaiwai-Paterangi
Whaea Roberta Kaiwai-PaterangiTumuaki
Whaea Lisa Pirini
Whaea Lisa PiriniPouako Kurahaupo
Pou Rawinia Kaiwai-Paterangi
Pou Rawinia Kaiwai-PaterangiRaukura/Pouako Puketotara
Pā Dillon King
Pā Dillon KingPouako Rangiotu
Pā Whakapuaki Arapere
Pā Whakapuaki AraperePouako Aotea
Whaea Mahinarangi Kerehoma-King
Whaea Mahinarangi Kerehoma-KingRaukura/Pouako Arawaru

Ngā Kaimahi Tautoko – Support Staff

Ehara taku toa i te toa takitahi, engari he toa takitini

Pā Philip Ratima
Pā Philip RatimaRaukura/Pouāwhina
Pou Panera Marshall
Pou Panera MarshallRaukura/Pouāwhina
Pou Ohomairangi Whaiapu
Pou Ohomairangi WhaiapuRaukura/Pouāwhina
Pou Areta Mohi
Pou Areta MohiRaukura/Pouāwhina
Pāpā Dan Fraser
Pāpā Dan FraserPouako Kairīwhi
Whaea Debbie Marshall
Whaea Debbie MarshallPoutautoko Tari, Poutahua
Pā Jackson Nuku
Pā Jackson NukuKaitiaki Whenua
Koro Taani Afemui
Koro Taani AfemuiKaiwhakapai Whare